Başakşehir

anasayfa Başakşehir Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Kimdir?

Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Kimdir?

07 Mayıs 2020, Perşembe 0:46 / Son Güncelleme : 07 Mayıs 2020, Perşembe 0:46
Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Kimdir?
facebook paylaş twitter paylaş yorum yaz

Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Kimdir? İlçe Sağlık Müdür Görevleri Nelerdir?

Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Deniz BİLGİN'dir.

İlçe Sağlık Müdür V.

0 (212) 488 53 00

İlçe Sağlık Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:
 (1) İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birim çalışanlarının amiri olup, idari ve teknik tüm işlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar ve denetler.
(2) İlçe sağlık Müdürünün görevleri şunlardır:
a) İlçe Sağlık Müdürü sorumluluğundaki bölgeyi ve toplumu tanımak,
b) Bölgesinin sağlık ölçütlerini değerlendirmek suretiyle sorunları ve öncelikleri saptamak,
c) İlçe Sağlık Müdürü ve bağlı birimler tarafından sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
ç) İlçe Sağlık Müdürü ve bağlı birim personelinin çalışmalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek; aksaklıkları belirleyerek işlerin düzgün olarak yürütülmesi için gereken önlemleri almak,
d) Müdürlüğün planlamaları doğrultusunda, aile hekimliği birimlerinin vermiş oldukları hizmetlerin izlenmesini ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek, hazırladığı raporu müdürlüğe bildirmek,
e) İlgili mevzuat çerçevesinde personelin sicil ve özlük hakları ile ilgili çalışmaları yapmak,
f) İlçe Sağlık Müdürlüğünün kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
g) Her yıl Ocak ve Temmuz ayı içerisinde, geçmişe dönük altı aylık çalışma raporunun ve geleceğe dönük faaliyet planının hazırlanmasını sağlamak ve müdürlüğe sunmak,
ğ) Bakanlık politika ve stratejileri doğrultusunda, bölgesinde bağışıklama hizmetleri için aylık ve yıllık plan ile programları hazırlamak, bunları uygulamak ve uygulatmak üzere ilçe aşı sorumluluğu görevini yürütmek veya ilçe aşı sorumlusu olarak bir hekimin müdürlük tarafından görevlendirilmesini sağlamak,
h) İlçe Sağlık Müdürü ve diğer sağlık kurumları tarafından tespit edilen ve bildirilen bildirimi zorunlu hastalıklar ile ilgili kayıtların düzenlenmesini ve periyodik olarak müdürlüğe iletilmesini sağlamak,
ı) Hasta/çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütmek,
i) Personelin hizmet içi eğitimlerini planlamak, uygulamak veya uygulatmak,
j) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

facebook paylaş twitter paylaş yorum yaz
İLGİNİ ÇEKEBİLİR
1 2 3 4 5
YORUMLAR
ziyaretçi
yükleniyor